Jak wyczyścić BIK • Artur Bukato - Doradca Kredytowy Kielce
Wynajem mieszkania: wady i zalety
1 maja, 2016
Przygotuj się na wzrost raty kredytowej
1 maja, 2016
Wynajem mieszkania: wady i zalety
1 maja, 2016
Przygotuj się na wzrost raty kredytowej
1 maja, 2016

Jak wyczyścić BIK

Jak wyczyścić BIK  w praktyce i samodzielnie? Jak nie korzystać z drogich usług kancelarii prawnych i specjalistów oferujących tego typu pomoc ?

Jak wyczyścić BIKTak zwane czyszczenie BIKu w praktyce oznacza zmianę oświadczenia kredytobiorcy w zakresie zgody lub jej braku na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej przekazanych przez dany bank  informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania lub wniosek o modyfikację wpisu, jeśli jest niepoprawny lub nieaktualny. BIK samodzielnie nie usuwa żadnych informacji jakie zostały przekazane przez banki i SKOK-i do bazy, a wyłącznie te dane  zbiera i udostępnia. Jeśli istnieje podstawa prawna lub faktyczna dane mogą być usunięte  tylko na pisemny wniosek tego banku lub SKOK-u, który dane przekazał. SKUTECZNOŚĆ indywidualnych działań kredytobiorcy jest w tym zakresie dokładnie taka sama jak kancelarii czy firm trudniących się odpłatnie usługą. ZOBOWIĄZANIA wobec banku czy SKOK najpierw trzeba UREGULOWAĆ W CAŁOŚCI – cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK i możliwość usunięcia wpisów „psujących” historię kredytową dotyczy tylko ZOBOWIĄZAŃ, które wygasły. Nie ma znaczenia, czy pismo do banku jest sporządzone mniej czy bardziej profesjonalnie, samodzielnie czy przez kancelarię prawną – bank działa na podstawie przepisów PRAWA BANKOWEGO (w szczególności art. 105, 105a) Artykuł 105a prawa bankowego reguluje :

  • w punkcie 2 – prawo do odwołania zgody w każdym czasie na dalsze przetwarzanie danych w BIK po wygaśnięciu zobowiązania
  • w punkcie 3 – przesłanki, przy zaistnieniu których bank może dalej przetwarzać dane BEZ ZGODY kredytobiorcy,co będzie wiązało się z nieskutecznością wniosku kredytobiorcy o zaprzestanie przetwarzania tych danych

jak wyczyścić bik bazy

WAŻNE – pozytywna historia kredytowa działa na korzyść kredytobiorcy, stąd nie ma potrzeby usuwać wpisów świadczących o terminowym regulowaniu zobowiązań. Udzielona w umowie kredytowej lub oddzielnym oświadczeniu zgoda dotyczy okresu nie dłuższego niż 5 lat  i po tym terminie bez dodatkowego wniosku kredytobiorcy bank zaprzestanie przekazywania danych do BIK.

 Jak wyczyścić BIK – KROK po KROKU
1. Należy uzyskać RAPORT BIK – można to zrobić korespondencyjnie przez stronę BIK, do wyboru mamy
BIK zmienił sposób udostępniania raportów oraz cennik. Obecnie do dyspozycji mamy pakiety MINIMALNY, OCHRONA i MONITORING , a w ramach pakietów do pobrania:
⦁ INFORMACJĘ USTAWOWĄ – udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy bez opłaty w ramach każdego z pakietów
⦁ PROFIL KREDYTOWY PLUS – udostępniany w cenie 36 zł w pakiecie Minimalnym i Ochrona oraz bez dodatkowej opłaty ( do 12 pobrań) w ramach pakietu Monitoring
⦁ Raport BIK zawiera dwie bazy
⦁ BIOZ – jest to informacja o zapytaniach kierowanych przez uprawnione instytucje np. w trakcie procesowania wniosków kredytowych, nie jest to informacja o posiadanych zobowiązaniach, zbyt duża liczba zapytań kredytowych może skutkować odmową udzielenia kredytu
Wystąpienie przez kredytobiorcę o raport BIK nie jest równoznaczne z zapytaniem i nie powiększa wpisów w bazie BIOZ.
⦁ BIORK – jest to informacja o faktycznie udzielonych zobowiązaniach kredytowych (kredyty, karty kredytowe, limity w ROR, debety w ROR) tych w trakcie spłaty oraz tych zamkniętych – te zobowiązania należy przeanalizowac pod kątem opóźnień w spłacie i możliwości usunięcia wpisów
⦁ Złożenie PISMA do BANKU w zakresie zobowiązań, w stosunku do których wpisy kredytobiorca chce usunąć , przykładowa treść oświadczenia poniżej :

jak wyczyścić bik 2

⦁ W przypadku ODMOWY ze strony banku – w związku z tym, że opóźnienia w spłacie kredytu przekroczyły 60 dni , jeśli bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego  w zakresie  zamiaru przetwarzania danych BEZ ZGODY kredytobiorcy lub zobowiązanie zostało całkowicie uregulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia  – można się na tej podstawie ODWOŁAĆ od decyzji banku
⦁ Jeśli wniosek kredytobiorcy został negatywnie rozpatrzony i jednocześnie wystąpiły jednoznaczne przesłanki do odmownej decyzji banku  –  to znaczy, zaległości nie są wynikiem błędnego wpisu, opóźnienie w spłacie zobowiązań przekroczyło 60 dni lub kredytobiorca nie wykonał zobowiązania, bank powiadomił kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania danych w BIK BEZ JEGO ZGODY (ma zwrotne potwierdzenie odbioru pisma lub zwrócony list z adnotacją o awizowaniu i braku odbioru w terminie) oraz jednocześnie upłynął termin co najmniej  30 dni od daty powiadomienia kredytobiorcy  –  w takiej sytuacji po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego zgodnie z regulacjami prawnymi na wykreślenie wpisu kredytobiorca będzie czekał 5 lat .
Pod pojęciem WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA należy rozumieć nie tylko sytuacje dobrowolnej spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę/klienta banku. Zobowiązania mogą wygasnąć np. w wyniku przedawnienia i umorzenia przez bank. Występuje wtedy sytuacja braku wykonania zobowiązania przez kredytobiorcę. Jeśli bank nie podejmie czynności windykacyjnych i nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza to zobowiązania z tytułu kredytu bankowegoprzedawniają się z upływem 3 lat i tym samym następuje wygaśnięcie zobowiązania. W przypadku, gdy jednak bank wypowie umowę kredytową, skieruje pozew do sądu lub wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny i po nadaniu klauzuli wykonalności skieruje wniosek do komornika – termin przedawnienia roszczeń wydłuża się o kolejne 3 lata dla BTE lub 10 lat w przypadku pozwu o zapłatę licząc od momentu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji.  Jeśli bank nie odzyskał należności na drodze egzekucji komorniczej nie oznacza to jeszcze, że zobowiązanie wygaśnie w związku z przedawnieniem. Bank ma możliwość przerwania biegu przedawnienia poprzez np. ponowne skierowanie wniosku do komornika, więc niespłacony dług wobec banku może ciążyć na kredytobiorcy do końca życia.
Przydatne strony:
strona Biura Informacji Kredytowej 
Czyszczenie bazy BIK czy portfela? 

Umów się na spotkanie! tel. 607 500 737

Zadzwoń do mnie
Artur Bukato
Artur Bukato
Jestem doradcą finansowym z kilkunastoletnim doświadczeniem. W tym okresie doradzałem przy ponad 1000 spraw kredytowych. W wiekszości bo 92% wniosków kredytowych zostały przeprocesowane pozytywnie. Jeśli bank nie chce udzielić Ci kredytu, chcesz najkorzystniejszą ofertę ale nie masz czasu sprawdzać, chodząc od banku do banku lub nie wiesz jak się do tego zabrać, proponuję kontakt ze mną. Napewno uda mi się znaleść najlepsze rozwiązanie. Moja pomoc i porada jest dla Ciebie bezpłatna. Zapraszam do kontaktu tel 607 500 737.