Kredyt Budowlany

W przypadku udzielenia kredytu na budowę na posiadanej już przez klienta działce budowlanej jako koszt inwestycji przyjmuje się, wpisaną przez klienta we wniosku, wartość rynkową działki, na której jest realizowana inwestycja. Ostateczną wartość działki ustala się w oparciu o oszacowanie rzeczoznawcy majątkowego. Wartość działki może również stanowić wkład własny klienta. Bank kredytuje inwestycję, jeżeli środki pochodzące z kredytu albo kredyt wraz z udziałem własnym umożliwiają zakończenie inwestycji albo doprowadzenie jej do stanu pozwalającego na zasiedlenie albo użytkowanie nieruchomości. Zakończenie inwestycji albo doprowadzenie jej do stanu pozwalającego na zasiedlenie albo użytkowanie nieruchomości powinno nastąpić nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu. Z chwilą, gdy Bank uzyskał stosowne wyjaśnienia w zakresie braku możliwości zakończenia inwestycji i nie było/ma innych przeciwwskazań do wydłużenia powyższego terminu, dopuszcza się jego wydłużenie.

Przeznaczenie kredytu budowlano hipotecznego:

 • zakup działki, na której jest realizowana inwestycja,
 • zakup mieszkania do remontu
 • koszt uzbrojenia działki, koszt robót i materiałów budowlanych,
 • koszty przygotowania inwestycji (koszty badań geologicznych, koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty przygotowania terenu pod budowę) oraz opłaty związane z ubezpieczeniem budowy,
 • koszt pośrednika nieruchomości,
 • koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, w tym m.in.: koszty podatkowe, notarialne i sądowe (faktycznie poniesione albo zgodne z oświadczeniem klienta),
 • koszt robót wykończeniowych,
 • wpłaty dokonane na poczet nabycia (np. zaliczka, zadatek),
 • koszt wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kredyt budowlany Kielce. Kredyt budowlany Kielce

Wymagane dokumenty:

 • Umowa zawarta z firmą budowlaną na realizację inwestycji wraz z harmonogramem prac, jeśli budowa jest prowadzona przez Generalnego wykonawcę
 • Kosztorys sporządzony przez Wnioskodawcę lub Rzeczoznawcę wraz z harmonogramem (formularz Banku)
 • Ostateczne pozwolenie na budowę/ rozbudowę (jeśli dotyczy) lub Zgłoszenie robót budowlanych złożone w urzędzie
 • Dziennik Budowy
 • Zatwierdzony projekt budowlany (strony zawierające opis techniczny m.in.: zestawienie powierzchni, rzutów i elewacji)
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • Numer Księgi Wieczystej

Kredyt budowlany jest bardziej skomplikowany ze względu na ilość dokumentów i samą procedurę kredytową np. sposób rozliczenia transz czy przygotowanie kosztorysu budowlanego/remontowego. Dlatego warto wspólnie ze mną wybrać najkorzystniejszą opcję dla Państwa.

Umów się na spotkanie! tel. 607 500 737

Zadzwoń do mnie