Co zrobić gdy brak środków na spłatę raty kredytu hipotecznego? • Artur Bukato - Doradca Kredytowy Kielce
Kredyt konsolidacyjny czyli jak uporządkować swoje finanse
16 lipca, 2016
Jak powinna być sporządzona umowa przedwstępna zakupu nieruchomości?
25 lipca, 2016
Kredyt konsolidacyjny czyli jak uporządkować swoje finanse
16 lipca, 2016
Jak powinna być sporządzona umowa przedwstępna zakupu nieruchomości?
25 lipca, 2016

Co zrobić gdy brak środków na spłatę raty kredytu hipotecznego?

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to prawdziwa ulga dla kredytobiorcy w opałach.  Z pomocy funduszu ma prawo skorzystać każda osóba które znalazły się w trudnej sytuacji i spełnia kryteria warunkujące do otrzymania dofinansowania.

wparcie dla kredytobiorcy kredyt hipotecznyWsparcie kredytobiorcom wypłacane jest do 1500 zł przez okres maksymalnie 18-tu miesięcy i wysokość środków z Funduszu Wcparcia Kredytobiorców nie może być wyższ ni rata kredytu. Kwota wsparcia podlaga zwrotowi i jest spłacana po dwóch latach od wypłaty oststaniej raty wpsarcia.  Spłata wsparcia jest rozłożona na 8 lat i można uważać za formę nieoprocentowanej pożyczki. Olbrzymią ulgą możę być fakt , e udzielone dofinansowanie może zostać umorzone przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Kryteria otrzymania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Dofinansowanie jest przyznane gdy kredytobiorca spełnia jeden z 3 warunków:
  1. Jeden z wniskodawców jest zarejestrowany jako bezrobotny.
  2. Koszt obsługi kredytu przekracza 60% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy.
  3. Jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o ratę kredytu mieszkaniowego nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Na 2016r dochód dla 1 osobowego gospodarstwa – 634zł a gdy  gospodarstwo jest wieloosobowe 514zł na osobę. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dochód uznaje za przychód bez względu źródło jego uzyskania, pomniejszoną o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, a także alimenty.

Kryteria warunkujące uzyskanie wsparcia:

  • Kredyt był na cel mieszkaniowy.
  • Kredyt został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania.
  • Wnioskodawca nie jest właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej lub prawa do nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej oraz najemcą lokalu lub domu.
  • Wsparcie nie jest przyznane jeśli umowa kredytu została wypowiedziana.
  • Gdy utrata pracy nastąpiła z winy pracownika lub w wyniku wypowiedzenia przez pracownika stosunku pracy wsparcie nie może być przyznane.
  • Jeśli kredytobiorca jest ubezpieczony od utraty pracy, wsparcie bedzie wypłacone po zaprzestaniu wypłacania świadczenia przez ubezpieczyciela.

Jak starać się o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Należy podpisać wniosek w banku który obsługuje nasz kredyt hipoteczny wraz załącznikami. W tym celu wszyscy kredytobiorcy powinni stawić się w banku w celu złożenia podpisów w obecności przedstawiciela banku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego lub dokuemnty finansowe o ile kryterium uzyskania wsparcia są powody spadku dochodów.

Spłata wsparcia

Zwrot dofinansowania rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej raty, spłata rozłożona jest na 8 lat w równych i nieoprocentowanych ratach. Spłata może być umorzona, odroczona lub rozłożona na raty przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na wniosek kredytobiorcy. Rada podejmuje decyzje o umorzeniu lub zmianie terminów lub odroczeniu zwrotu wsparcia biorąc na postawie sytuacji kredytobiorców oraz zasóbów środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kwota umorzonego wsparcia jest zwolniona z podatku dochodowego. Gdy nieruchomość będzie sprzedana należy w ciągu 30 dni zwrócić wsparcie

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to narzędzie z którego warto skorzystać. Pomimo konieczności zwrotu wsparcia warunki jego uzyskania są przejrzyste. Procedura prosta i nieskomplikowana oraz nie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Więcej na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Umów się na spotkanie! tel. 607 500 737

Zadzwoń do mnie
Artur Bukato
Artur Bukato
Jestem doradcą finansowym z kilkunastoletnim doświadczeniem. W tym okresie doradzałem przy ponad 1000 spraw kredytowych. W wiekszości bo 92% wniosków kredytowych zostały przeprocesowane pozytywnie. Jeśli bank nie chce udzielić Ci kredytu, chcesz najkorzystniejszą ofertę ale nie masz czasu sprawdzać, chodząc od banku do banku lub nie wiesz jak się do tego zabrać, proponuję kontakt ze mną. Napewno uda mi się znaleść najlepsze rozwiązanie. Moja pomoc i porada jest dla Ciebie bezpłatna. Zapraszam do kontaktu tel 607 500 737.