Bezpieczny kredyt 2 procent - kluczowe informacje. Kielce Kredyt
kredyt hipoteczny u eksperta czy w banku
Kredyt hipoteczny u eksperta czy w banku?
29 lipca, 2023
Nadpłata kredytu hipotecznego
Nadpłata kredytu hipotecznego – jak to optymalnie zrobić ?
2 października, 2023
kredyt hipoteczny u eksperta czy w banku
Kredyt hipoteczny u eksperta czy w banku?
29 lipca, 2023
Nadpłata kredytu hipotecznego
Nadpłata kredytu hipotecznego – jak to optymalnie zrobić ?
2 października, 2023

Bezpieczny kredyt 2 procent – kluczowe informacje.?

Nowy rządowy projekt, Program Pierwsze Mieszkanie, rozpoczął swoje działanie od 1 lipca. Jednym z jego elementów jest inicjatywa znana jako Bezpieczny Kredyt 2 procent, mająca na celu wsparcie kredytobiorców. Kto jest uprawniony do korzystania z tego programu i jak dokładnie funkcjonuje kredyt oprocentowany na poziomie 2 procent?

 

Co oznacza Bezpieczny Kredyt 2 %?

bezpieczny kredyt 2 procent Kielce_wynikBezpieczny Kredyt 2 procent to inicjatywa rządowa, której głównym celem jest ułatwienie zdobycia finansowania na zakup lub budowę nieruchomości przy użyciu kredytu hipotecznego. W ramach tego programu udzielane są dopłaty do miesięcznych rat kredytów mieszkaniowych. Wysokość stałej stopy procentowej jest ustalana na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie procentowej w bankach, które udzielają takich kredytów. Kwota dopłaty jest różnicą między tą stałą stopą procentową a oprocentowaniem kredytu ustalonym na poziomie 2%. Ta dopłata jest udzielana przez okres 10 lat, co łącznie daje 120 rat.

Program ten jest dostępny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aby go włączyć do swojej oferty, bank musi zawrzeć odpowiednią umowę z BGK. Zasady działania programu są określone w Ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1114).

Kiedy można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 procent?

Ustawa ustalająca zasady Kredytu 2 % będzie obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. To oznacza, że od tego momentu powinny być dostępne oferty w bankach, które biorą udział w tym programie. Według informacji opublikowanych na oficjalnych stronach rządowych, ten rodzaj wsparcia będzie dostępny co najmniej do 31 grudnia 2027 roku, z możliwością przedłużenia.

Kto spełnia kryteria, aby otrzymać Bezpieczny Kredyt 2 %?

Program Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony dla tych, którzy planują zakup lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wnioskodawcy muszą wykazać odpowiednią zdolność kredytową i dostarczyć wymagany wkład własny. O kredyt mogą ubiegać się zarówno osoby samotne, małżeństwa, jak i pary w związkach nieformalnych, które wychowują przynajmniej jedno dziecko.

Warto zaznaczyć, że także osoby zamieszkujące w mieszkaniach należących do TBS (Towarzystw Budownictwa Społecznego) i SIM (Spółdzielni Mieszkaniowej) mogą skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2 procent. Jest to możliwe, ponieważ te formy mieszkaniowe opierają się na najmie lub partycypacji w lokalach, a nie na posiadaniu prawa własności.

Warunki programu Bezpieczny Kredyt 2 procent zostały dokładnie określone w ustawie:

 1. Wiek wnioskodawcy: W momencie udzielenia kredytu osoba składająca wniosek nie może mieć ukończonych 45 lat. Jeśli kredyt zostaje zaciągnięty przez dwie osoby, które wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, wystarczy, że jedna z nich nie ukończyła 45 lat.
 2. Brak własności nieruchomości: Kredytobiorca i osoba, która jest częścią jego gospodarstwa domowego, nie mogą posiadać (ani w chwili obecnej, ani w przeszłości) prawa spółdzielczego lub własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. W ramach definicji gospodarstwa domowego uwzględnia się:
  • Małżonków, którzy są rodzicami przynajmniej jednego wspólnego dziecka, pozostającego pod ich władzą rodzicielską lub opieką prawną, oraz samodzielne i pełnoletnie osoby (single).
  • Dzieci, które pozostają pod władzą rodzicielską lub opieką prawna przynajmniej jednej z osób prowadzących gospodarstwo domowe i stale z nią mieszkają.
 3. Maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2%:
  • 500 000 zł lub
  • 600 000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa wchodzi przynajmniej jedno dziecko.
 4. Wkład własny: Wnioskodawcy muszą wnosić wkład własny, ale nie większy niż 200 000 zł. To oznacza, że maksymalna cena nieruchomości, którą można zakupić za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2 procent, wynosi 800 000 zł.
Wyjątki od zasady „pierwszej nieruchomości”

Istnieje kilka wyjątków, które pozwalają na przystąpienie do programu przez kredytobiorcę  w następujących przypadkach:

 • Jeśli ktoś otrzymał nieruchomość w spadku lub jako darowiznę, ale sprzedał ją przed osiągnięciem 18 lat.
 • Jeśli posiada nieruchomość, którą nabył w drodze dziedziczenia w udziale nie przekraczającym 50%, ale nie mieszka w tym miejscu lub domu od co najmniej 12 miesięcy.
 • Jeśli obecna nieruchomość jest wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego w wyniku katastrofy budowlanej, klęski naturalnej lub została wydana co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2 procent.
Bezpieczny Kredyt 2 procent – jakie są wymagane dochody?

Poziom zarobków to jedynie jeden czynnik wpływający na zdolność kredytową. Ważne jest, że bank bierze pod uwagę miesięczne zobowiązania w zestawieniu z dochodem, aby oszacować rzeczywistą zdolność kredytową. To samo dotyczy Bezpiecznego Kredytu 2 procent. Decyzję o zdolności kredytowej pozostawia się bankowi udzielającemu kredytu, nawet jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi ustawowe. To bank kredytujący ostatecznie ustala, czy i w jakiej wysokości przyznać kredyt.

W celu wspierania obywateli w uzyskaniu własnego M, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaktualizowała Rekomendację S, która zawiera zbiór dobrych praktyk i zaleceń KNF dotyczących kredytów hipotecznych. Wszystkie banki działające na terenie Polski muszą przestrzegać tych wytycznych.

Nowa wersja rekomendacji z czerwca sugeruje, że banki biorące udział w rządowym programie powinny uwzględniać specyfikę tego programu przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Banki, dokonując oceny zdolności, powinny brać pod uwagę kwotę rat kapitałowo-odsetkowych, które kredytobiorca będzie płacić po uwzględnieniu dopłaty z programu Bezpieczny Kredyt 2 procent. To ma prowadzić do bardziej elastycznego podejścia banków do osób ubiegających się o kredyt hipoteczny.

Aby sprawdzić swoją zdolność kredytową, wystarczy umówić się ze mną na niezobowiązujące spotkanie w moim biurze w Kielcach. Zadzwoń teraz.

bezpieczny kredyt 2 procent 2%_wynik

Bezpieczny Kredyt 2 % w kontekście budowy domu – Co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o finansowanie już rozpoczętej budowy, istnieją specjalne zasady. W takim przypadku dostępne są następujące dotacje:

 • Do 150 tysięcy złotych na ukończenie budowy domu, który był dotychczas finansowany z własnych środków. To opcja dostępna dla osób prowadzących gospodarstwo domowe razem z małżonkiem lub w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko.
 • Do 100 tysięcy złotych – opcja dostępna dla singli. Ponadto, jeśli jedynym wkładem własnym jest niezabudowany grunt lub jeśli budowa domu jednorodzinnego rozpoczęła się przed wprowadzeniem ustawy, suma wkładu własnego i Bezpiecznego Kredytu 2 procent nie może przekroczyć 1 miliona złotych
Czy można stracić dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 procent?

Przepisy określają kilka sytuacji, w których kredytobiorca traci prawo do dopłat. Najważniejsza z nich to wymóg, żeby w ciągu 24 miesięcy od:

 • zakończenia budowy domu jednorodzinnego,
 • nabycia prawa własności lub prawa spółdzielczego do mieszkania lub domu jednorodzinnego, przy wykorzystaniu środków z Kredytu 2 procent,

kredytobiorca zaczął w tej nieruchomości prowadzić gospodarstwo domowe. W przeciwnym razie dopłaty do rat przestają obowiązywać z ostatnim dniem miesiąca następującego po upływie tego terminu. Dodatkowo, dopłaty, które zostały już przyznane po tym dniu, muszą zostać zwrócone do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z odsetkami ustawowymi.

Możliwe jest również utrata dopłat z programu Bezpieczny Kredyt 2 procent w przypadku, gdy podczas ich otrzymywania kredytobiorca:

 • sprzeda kredytowaną nieruchomość, wyłączając sytuacje, w których następuje rozszerzenie wspólności ustawowej lub przekazanie jej drugiemu z kredytobiorców;
 • wynajmie mieszkanie, dom lub jego część innej osobie lub udostępni nieruchomość innej osobie;
 • zmieni sposób użytkowania mieszkania lub domu lub jego części w sposób uniemożliwiający jego normalne wykorzystanie do celów mieszkaniowych;
 • przez co najmniej 12 miesięcy nie będzie prowadzić gospodarstwa domowego w kredytowanej nieruchomości;
 • nabędzie inną nieruchomość (z wyjątkiem dziedziczenia);
 • ogłosi upadłość;
 • zmieni rodzaj oprocentowania kredytu z stałego na zmienny.

Czy stopa oprocentowania Bezpiecznego Kredytu 2 procent jest stała?

Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu 2 procent jest ustalane na okres 60 miesięcy i pozostaje niezmienna w trakcie tego okresu, w którym obowiązują dopłaty do rat tego kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca płaci oprocentowanie na poziomie 2% plus marżę banku.

Warto jednak zaznaczyć, że przepisy przewidują możliwość okresowej zmiany stopy oprocentowania Bezpiecznego Kredytu 2 procent. Taka sytuacja mogłaby zaistnieć, gdyby kredytobiorca naruszył warunki umowy kredytu. W takim przypadku bank ma prawo okresowo podnieść marżę.

Ile będzie wynosić rata bezpiecznego kredytu 2%?  Umów się na spotkanie aby dowiedzieć się ile wyniesie Twoja rata bezpiecznego kredytu.

bezpieczny kredyt 2 procent %_wynik

Kredyt 2 procent – co możesz nim sfinansować.

Dopłaty w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 procent są dostępne dla kredytów hipotecznych przeznaczonych na:

 • Zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, włącznie z kosztami wykończenia / remontu  nieruchomości.
 • Nabycie prawa spółdzielczego do mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym pokrycie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Zakup działki budowlanej i budowę domu na niej.
 • Budowę domu jednorodzinnego.
 • Ukończenie budowy domu jednorodzinnego.
Jak długo będzie trwał program rządowy Bezpieczny Kredyt 2 procent?

Dopłaty są udzielane przez okres pierwszych 10 lat. Program Bezpieczny Kredyt 2 procent jest dostępny do 31 grudnia 2027 roku, z możliwością wydłużenia tego okresu zgodnie z przepisami ustawowymi.

Co się stanie po zakończeniu 10-letniego okresu korzystania z preferencyjnego oprocentowania?

Po zakończeniu okresu korzystania z dopłat, spłata Bezpiecznego Kredytu 2 procent będzie się odbywać w równych ratach, chyba że kredytobiorca zdecyduje się złożyć wniosek o zachowanie dotychczasowego planu spłaty, który zakładał malejące raty. Ponieważ kredyt udzielany jest z okresowo stałym oprocentowaniem na czas trwania dopłat, po upływie tego okresu istnieje możliwość przejścia na bezpieczny kredyt 2 procent Kielce 2%_wynikoprocentowanie zmienne.

Jeśli chodzi o wysokość rat, będzie ona zależała od wielu czynników, takich jak rodzaj rat, pozostała kwota do spłaty kredytu, pozostały czas spłaty oraz bieżące oprocentowanie. Ustawodawca przewiduje również dodatkowe mechanizmy wsparcia dla kredytobiorców, którzy po okresie korzystania z dopłat nie będą w stanie kontynuować spłaty zobowiązania. Jedną z tych opcji jest możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat.

Czy można połączyć program Bezpieczny Kredyt 2 procent z programem Mieszkanie bez wkładu własnego ?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Bezpiecznego Kredytu 2 procent, jest możliwość łączenia go z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Warto jednak zaznaczyć, że osoby korzystające z tego połączenia nie będą uprawnione do korzystania ze spłat rodzinnych.

Jakie mogą być zalety korzystania z Bezpiecznego Kredytu 2 procent?
 • Możliwość zakupu własnego mieszkania lub domu.
 • Zwiększona zdolność kredytowa, co pozwoli kredytobiorcom uzyskać wyższy kredyt, ponieważ banki uwzględniają dopłaty do rat w obliczeniach.
 • Jeśli skorzystamy z programu Mieszkanie bez wkładu własnego w połączeniu z Bezpiecznym Kredytem 2 procent, otrzymujemy dostęp do taniego kredytu hipotecznego oprocentowanego na poziomie 2 procent. Na początek konieczne jest jedynie posiadanie środków na opłaty notarialne, sądowe i inne związane z kredytem.
 • Niższe miesięczne raty, które nie obciążają zbytnio budżetu domowego.
Jakie potencjalne zagrożenia mogą wiązać się z programem Bezpieczny Kredyt 2 procent?
 • Nadpłata kredytu przed upływem 3 lat może skutkować utratą dopłat.
 • W programie istnieją różnego rodzaju ograniczenia, np. kredytobiorca nie ma możliwości wzięcia kredytu z rodzicami w celu zwiększenia swojej zdolności kredytowej.
 • Jeśli rodzice przeniosą się i utworzą z kredytobiorcą wspólne gospodarstwo domowe, to może to skutkować utratą dopłat, o ile rodzice kiedykolwiek mieli lub nadal mają prawa do nieruchomości mieszkalnej.
 • Istnieje obawa, że wzrost cen nieruchomości może być wynikiem dużej popularności programu Bezpieczny Kredyt, co z kolei może wpłynąć na podwyższenie cen.
 • Przy braniu kredytu hipotecznego zawsze trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki, takie jak ubezpieczenie, opłaty za rachunki i inne usługi bankowe. Te koszty nie są objęte dopłatami i muszą być regularnie regulowane.
Czy jest możliwość dokonywania nadpłat w przypadku Kredytu 2 procent?

Tak, można nadpłacać ten kredyt bez żadnych przeszkód po okresie 3 lat od jego zaciągnięcia. Jednak nadpłata dokonana przed upływem tego okresu może skutkować utratą dopłat, chyba że zachodzą następujące warunki:

 • Nadpłata odnosi się do części kredytu objętej gwarancją; lub
 • Łączna suma nadpłaty i wkładu własnego nie przekracza 200 tysięcy złotych; lub
 • Całkowita suma nadpłat w danym miesiącu jest niższa niż kwota pierwszej spłaty kredytu, pomniejszonej o dopłatę do raty kredytu.
Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu 2 procent?

Tak, można spłacać cały Bezpieczny Kredyt 2 procent bez ograniczeń. Jednak dokonywanie częściowej spłaty w ciągu pierwszych 3 lat będzie skutkowało utratą dopłat.

Które instytucje finansowe udzielają Kredytu 2 procent?

Oficjalny wykaz banków, które nawiązały współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu udzielania Bezpiecznego Kredytu 2 procent, zostanie ogłoszony na stronie internetowej BGK – lista.

bezpieczny kredyt 2 procent_wynikCzy jest możliwość wynajmu mieszkania zakupionego przy użyciu Bezpiecznego Kredytu 2 procent?

Osoba posiadająca nieruchomość ma pełne prawo do jej wynajęcia. Jednak jeśli wynajmie ją w okresie, gdy obowiązują dopłaty, straci prawo do tych dopłat.

Czy jest możliwość sprzedaży mieszkania zakupionego przy użyciu Kredytu 2 procent?

Mieszkanie sfinansowane Bezpiecznym Kredytem 2 procent jest zbywalne. Jednak jeśli sprzedaż nastąpi w okresie, gdy obowiązują dopłaty, właściciel straci prawo do tych dopłat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedaż jest związana z rozszerzeniem wspólności ustawowej lub przekazaniem nieruchomości na rzecz jednego z kredytobiorców.

Bezpieczny kredyt 2 procent stanowi możliwość dla wielu osób do zrealizowania marzenia o własnym, pierwszym mieszkaniu. Przez pierwsze 10 lat oferuje on niskie i stałe raty, co umożliwia precyzyjne planowanie budżetu domowego. Dodatkowym atutem jest opcja łączenia dopłat z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Wówczas zgromadzone środki mogą być wykorzystane na opłaty dodatkowe związane z kredytem lub na wykończenie wnętrz mieszkania. Jednak program posiada pewne ograniczenia, takie jak maksymalny wiek do 45 lat i brak uprzednich lub obecnych praw do nieruchomości mieszkalnych. Dodatkowo, kredytobiorca musi spełnić wymogi dotyczące zdolności kredytowej, podobnie jak w przypadku standardowego kredytu hipotecznego. Umów się na bezpłatne spotkanie na którym wskaże ci najkorzystniejszą ofertę banków w programie bezpiecznego kredytu 2%. Zapraszam na bezpłatną konsultację w moim biurze w Kielcach. Nie trać czasu – umów się na spotkanie już teraz!

Umów się na spotkanie! tel:607500737

Zadzwoń do mnie

Umów się na spotkanie! tel:607500737

Zadzwoń do mnie
Artur Bukato
Artur Bukato
Jestem doradcą finansowym z kilkunastoletnim doświadczeniem. W tym okresie doradzałem przy ponad 1000 spraw kredytowych. W wiekszości bo 92% wniosków kredytowych zostały przeprocesowane pozytywnie. Jeśli bank nie chce udzielić Ci kredytu, chcesz najkorzystniejszą ofertę ale nie masz czasu sprawdzać, chodząc od banku do banku lub nie wiesz jak się do tego zabrać, proponuję kontakt ze mną. Napewno uda mi się znaleść najlepsze rozwiązanie. Moja pomoc i porada jest dla Ciebie bezpłatna. Zapraszam do kontaktu tel 607 500 737.