Budowa domu - Zwrot podatku VAT - MdM • Artur Bukato - Doradca Kredytowy Kielce
Jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego ?
4 maja, 2016
Jak banki wykorzystują Facebook do oceny klienta?
23 maja, 2016
Jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego ?
4 maja, 2016
Jak banki wykorzystują Facebook do oceny klienta?
23 maja, 2016
Pokaż wszystkie

Budowa domu - MdM - Zwrot podatku VAT

Budowa domu – Zwrot podatku VAT – MdM

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z 27 września 2013 r. wprowadza istotne ograniczenia. Ograniczenia dotyczą wieku osoby oraz metrażu budowanego domu. Nie można już odliczyć podatku VAT za materiały budowlane użyte przy remoncie nieruchomości. Tylko wydatki poniesione na budowę pierwszej nieruchomości, powstałe po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W tym czasie osoba ubiegająca się o zwrot podatku VAT nie może przekroczyć 35 roku życia, w przypadku małżeństw brany jest wiek młodszej osoby.

Budowa domu - Zwrot podatku VAT - MdM Szczegółowe warunki uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane określa artykuł 20, w myśl którego odliczenia można dokonać gdy:
 • Wydatki zostały poniesione w związku z budową nadbudową bądź rozbudową domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego.
 • Pozwolenie na budowę zostało wydatne po 1 stycznia 2014r.
 • Powierzchnia nieruchomości nie przekracza 75 m2 (w przypadku mieszkań) lub 100 m2 (w przypadku domu jednorodzinnego).
 • Powierzchnia nieruchomości może osiągnąć 85 i 110 m2 jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej troje nieletnich dzieci.
 • Osoba fizyczna do dnia złożenia wniosku nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego, ani nie przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • Osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat.

Wypełnianie formularza VZM-1

Druk trzeba wypełnić najpóźniej do 31 grudnia każdego roku. Wzór formularza możemy otrzymać w urzędzie skarbowym. Złożenie wniosku jest darmowe. We wniosku musimy podać między innymi:
 • Dane osobowe.
 • Opis rodzaju inwestycji.
 • Oświadczenie o specyfice remontu (w przypadku wniosków składanych na starych zasadach).
 • Wnioskowaną kwotę zwrotu podatku (według aktualnych limitów).
 • Do wniosku dołączamy kopie pozwolenia na budowę, kopie faktur oraz załącznik stanowiący wykaz faktur.
Pamiętajmy, że nie wszystkie materiały budowlane podlegają odliczeniu części podatku VAT.

Kwota zwrotu podatku VAT – aktualne limity

Zasada liczenia kwoty zwrotu podatku VAT jest niezmienna. Kwotę trzeba obliczyć samodzielnie i umieścić we wniosku VZM-1. Wysokość zwrotu za materiały budowlane uzależnniony jest od stawki VAT`Należy przyjąć że zwrot wynosi:
 • 65,22% dla materiałów z 23% stawką VAT.
 • 68,18% dla materiałów z 22% stawką VAT.
 • 62,50% dla materiałów z 24% stawką VAT.
 • 60% dla materiałów z 25% stawką VAT.
Powyższe wyliczenia nie oznaczają jeszcze, że dostaniemy wysoki zwrot podatku VAT. W wyliczeniach należy uwzględnić górne limity. Wysokość limitu zmienia się co kwartał i jest on zależny od ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Cena jest obliczana przez GUS. Limity są obliczane według stawki podatku VAT i prezentują się następująco
23% stawka VAT – odliczenie wynosi maksymalnie 12,295% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
24% stawka VAT – odliczenie może wynosi maksymalnie 12,097% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
25% stawka VAT – odliczenie wynosi maksymalnie 12% ww. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
W sumie z wydatków poniesionych na całą budowę nie możemy odliczyć więcej niż 33.813,08 zł  Całkowita kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Po jakim czasie otrzymamy zwrot?

Jeśli poprawnie wypełnimy wniosek, wówczas Urząd Skarbowy ma cztery miesiące na zwrot pieniędzy. Na pieniądze poczekamy dłużej jeśli Urząd Skarbowy wyliczy inną kwotę zwrotu niż ta we wniosku. W tej sytuacji po maksymalnie czterech miesiącach otrzymamy specjalną decyzję, następnie Urząd najdalej po 25 dniach roboczych zwróci nam części podatku VAT.

Jak to liczymy?

23 listopada br. ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r. Cena ta wyniosła wyniosła 3961 zł, czyli spadła o 105 zł w porównaniu do ceny za II kwartał 2015 roku (4066 zł). Tym samym obniżeniu uległą limity zwrotu VAT na materiały budowlane dla wniosków składanych na początku 2016 roku.
Wniosek złożony w I kwartale 2016
 

Cena 1 m2 powierzchni (dla premii gwarancyjnej ogłaszana w poprzednim kwartale)

Ile z każdej faktury może odliczać?

Występuje pozwolenie na budowę Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Prace nie wymagają pozwolenia na budowę Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu)VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.818 zł Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.522 zł70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 12,195 % = 33.813,08 zł30m2 * 3.961 zł =118.830 zł* 12,195 % = 14.491,32 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2016 na FV:
22% VAT3.961 zł68,18 %łącznie limit

w I kw. 2016

33.813 zł

łącznie limit

w I kw. 2016 14.491 zł

23% VAT65,22 %

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 9,959 % = 27.613,32 zł30m2 * 3.961 zł = 118.830 zł * 9,959 % = 11.834,28 zł
22% VAT3.961 zł55,23 %łącznie limit

w I kw. 2016 27.613 zł

łącznie limit

w I kw. 2016 11.834 zł

23% VAT

Informacje dodatkowe

 • Należy pamiętać, że wysokość o zwrotu podatku VAT za materiały budowlane jest uzależniona od aktualnej stawki 1 m2 przedstawionej przez GUS w kwartale poprzedzającym kwartał złożenia wniosku. Często korzystniej jest złożyć wniosek w pod koniec roku.
 • Możemy dołączyć do wniosku tzw. korektę. Umieszczamy w niej faktury o których zapomnieliśmy. Faktury złożone w korekcie podlegają wyliczeniom według aktualnej stawki. Formularz do korekty jest taki sam jak formularz wniosku VZM-1. W odpowiednim okienku należy zaznaczyć „korekta”. Istnieje też inny sposób na zmniejszenie podatku VAT. Wystarczy wynająć ekipę budowlaną która wystawi fakturę za usługę. Wszystkie materiały budowlane ujęte w owej fakturze będą opatrzone jedynie 8% podatkiem VAT. Ową niższą stawkę podatku VAT reguluje Ustawa dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Według jej zapisów 8% stawka podatku VAT może dotyczyć usługi budowlanej, modernizacyjnej, termo modernizacyjnej oraz usługi polegającej na przebudowie budynków.
 • Korzystając z kredytu możesz korzystać z dowolnego banku – nawet takiego który nie ma w swojej ofercie kredytu w programie mieszkanie dla młodych

Umów się na spotkanie! tel. 607 500 737

Zadzwoń do mnie
Artur Bukato
Artur Bukato
Jestem doradcą finansowym z kilkunastoletnim doświadczeniem. W tym okresie doradzałem przy ponad 1000 spraw kredytowych. W wiekszości bo 92% wniosków kredytowych zostały przeprocesowane pozytywnie. Jeśli bank nie chce udzielić Ci kredytu, chcesz najkorzystniejszą ofertę ale nie masz czasu sprawdzać, chodząc od banku do banku lub nie wiesz jak się do tego zabrać, proponuję kontakt ze mną. Napewno uda mi się znaleść najlepsze rozwiązanie. Moja pomoc i porada jest dla Ciebie bezpłatna. Zapraszam do kontaktu tel 607 500 737.